Senarai Agihan Tugas Untuk Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan Unit-unit PSS

Laporan Aktiviti No Comments

Semua Guru AJK Kerja dipertanggungjawabkan menyediakan laporan-laporan tahunan Unit-unit PSS:-

a) Laporan  Aktiviti  Khas Unit-unit PSS

b) Laporan Analisis Unit-unit PSS

c) Laporan Stok Unit-unit PSS

Senarai Agihan Tugas Guru AJK Kerja Bagi Menyediakan Laporan Tahunan PSS 2010

MESYUARAT AJK KERJA PSS KALI KE 2/2010

Notis Mesyuarat/Aktiviti, Uncategorized No Comments

Tarikh        :     09/10/2010 (Sabtu)

Masa           :    11.00 am

Tempat       :     Auditorium

Kehadiran :   Wajib bagi semua guru AJK Kerja PSS

MinMesyKerjaPSS1_2010

Agihan TugasPSS_2010a

#######################################################