Laporan Tahunan PSS 2014

Laporan Aktiviti Comments Off on Laporan Tahunan PSS 2014

Rumusan Pengintegrasian Multimedia & ICT Dalam PdP Oleh Guru Pada Tahun 2014 :

a) Mengikut Kutipan  GuruGunaICT_PdP_Kutipan2014a GuruGunaICT_PdP_Kutipan2014b GuruGunaICT_PdP_Kutipan2014c

b) Mengikut jenis Bahan & Peralatan Multimedia & ICT GuruGunaICT_PdP_2014a GuruGunaICT_PdP_2014b GuruGunaICT_PdP_2014c

c) Mengikut Panitia Mata Pelajaran

i.  Bidang Sains & Matematik Pure Sc Sc Mate  ii.  Bidang Bahasa Bhs Bhs1 iii. Bidang Kemanusiaan Kemanusiaan Kemanusiaan1 Kemanusiaan2 iv. Bidang Teknik & Vokasional

TeknikVoka TeknikVoka_1

Rumusan Pengintegrasian Multimedia & ICT Dalam PdP Mengikut Bilik-bilik Khas  Pada Tahun 2014 :

a) Makmal-makmal Komputer Analisis Guna Makmal Komputer

b) Makmal-makmal Sains Analisis Guna Makmal Sains

c) Bilik-Bilik Khas Sekolah & Bilik Darjah Khas Analisis Guna Bilik Khas_PdP

d) Bilik Seni Analisis Guna Bilik Seni_PdP

 e) Penggunaan Bilik-bilik Khas Untuk Aktiviti Rumusan Pinjaman Peralatan Multimedia & ICT Mudah Alih Pada Tahun 2014 :

a) Projektor LCD

LCD Mudahalih b) Komputer Riba Komputer Mudahalih

Rumusan Penggunaan Perkhidmatan Perpustakaan  Pada Tahun 2014 :

a) Pengguna Perpustakaan

Pengguna Lib

b) Pinjaman Buku Pinjam Buku

c) Pinjaman Permainan permainan

Pinjaman iPad

iPad

e) Perkhidmatan Audio Visual

Khidmat AV Libf) Perkhidmatan Penjilidan & Fotostat

Jilid Fotostat

Rumusan Penggunaan Perkhidmatan Pusat Akses / Makmal Komputer Multimedia SAL   Pada Tahun 2014 :

a) Perkhidmatan Internet Internet SAL

Perkhidmatan Pencetakan

Cetak SAL

Rumusan Penggunaan Peralatan & Perkhidmatan Kamera DC & Kamera VC Pada Tahun 2014 :

a) Kamera Digital (DC)

DC b) Kamera Video (VC) VC

Rumusan Penggunaan Perkhidmatan Media & Sistem Siaraya Pada Tahun 2014 :

a) Sistem Siaraya Siaraya b) Bahan Audio Visual – Cakera Padat & DVD

CD_DVD c) Peralatan Audio Visual – Pemain Kaset, Pemain DVD & Walkie Talkie Alat AV

Rumusan Pinjaman Bahan Bantuan Mengajar Pada Tahun 2014 :

a) BBM Untuk Pameran Literasi Maklumat

BBM_LM

b) BBM Untuk PdP & Pengurusan Unit-unit Khas Sekolah

BBM

Laporan Tahunan PSS Tahun 2012

Laporan Aktiviti Comments Off on Laporan Tahunan PSS Tahun 2012

Dengan berkat usaha gigih para guru AJK PSS, pengawas pusat sumber dan pengawas perpustakaan   laporan tahunan PSS  berjaya dihasilkan. Lantas, langkah penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecemerlangan perkhidmatan Unit PSS SMJK Perempuan China Pulau Pinang.

Warga sekolah boleh merujuk rumusan laporan tahunan PSS pada pautan url berikut  :

a) Pencapaian Program iNilam Tahun 2012 (http://pengawas-pusat-sumber-ppc.blogs.smjk.edu.my/program-nilam/tahap-jauhari)

b) Rumusan Penggunaan Alatan Dan Bahan Mutimedia ICT untuk P&P di Bilik-bilik Khas Tahun 2012(http://yuenchoon-ppc.blogs.smjk.edu.my/bilik-khas)

c) Rumusan Penggunaan Alatan Dan Bahan Mutimedia ICT untuk P&P Oleh Guru Tahun 2012 (http://yuenchoon-ppc.blogs.smjk.edu.my/bilik-khas)

Laporan Tahunan PSS Tahun 2011

Laporan Aktiviti, Uncategorized No Comments

Ribuan terima kasih kepada semua guru AJK PSS, pengawas pusat sumber dan pengawas perpustakaan  kerana menyiapkan laporan tahunan PSS. Ekoran daripada projek ini, pihak PSS dapat mengenalpasti masalah dan menyarankan langkah penambaikan untuk dapat memantapkan program dan aktiviti PSS.

Warga sekolah boleh merujuk rumusan laporan tahunan PSS pada pautan url berikut  :

a) Pencapaian Program iNilam Tahun 2011 (http://pengawas-pusat-sumber-ppc.blogs.smjk.edu.my/program-nilam/tahap-jauhari)

b) Rumusan Penggunaan Alatan Dan Bahan Mutimedia ICT untuk P&P di Bilik-bilik Khas Tahun 2011(http://yuenchoon-ppc.blogs.smjk.edu.my/bilik-khas)

c) Rumusan Penggunaan Alatan Dan Bahan Mutimedia ICT untuk P&P Oleh Guru Tahun 2011 (http://yuenchoon-ppc.blogs.smjk.edu.my/bilik-khas)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Laporan Tahunan PSS Tahun 2010

Laporan Aktiviti No Comments

Ribuan terima kasih dirakamkan kepada semua Guru AJK Kerja PSS dan Pengawas Pusat Sumber  serta Pengawas Perpustakaan yang telah berusaha dengan gigih untuk menyediakan Laporan Tahunan PSS bagi tahun 2010.

Laporan Tahunan ini merangkumi :

a)  Laporan Aktiviti Unit-unit PSS

b)  Laporan Penggunaan Kemudahan & Perkhidmatan PSS

c)  Laporan Analisis Stok & Koleksi Unit PSS

d)  Laporan Pertandingan Anjuran Unit PSS Read the rest…

Senarai Agihan Tugas Untuk Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan Unit-unit PSS

Laporan Aktiviti No Comments

Semua Guru AJK Kerja dipertanggungjawabkan menyediakan laporan-laporan tahunan Unit-unit PSS:-

a) Laporan  Aktiviti  Khas Unit-unit PSS

b) Laporan Analisis Unit-unit PSS

c) Laporan Stok Unit-unit PSS

Senarai Agihan Tugas Guru AJK Kerja Bagi Menyediakan Laporan Tahunan PSS 2010