Koleksi

Laman ini berfungsi sebagai pusat rujukan koleksi Bahan Pengajaran dalam kawalan Unit PSS, Panitia Mata Pelajaran serta Unit Bimbingan dan Kaunseling yang merangkumi :-

a)   Bahan Audio Visual seperti  berikut :

       CD Audio, CD MP3, VCD, CD Rom / CD Interaktif, DVD, Software / Perisian , Pita Video,Pita Kaset Bersuara

b)   Bahan Bercetak seperti berikut :

       Buku, Majalah, Jurnal, Keratan Akhbar, Transparensi, Carta, Modul

c)   Peta Gulung, Model, Diorama, Kit dan Permainan

d)   Peralatan seperti radio berkaset, radioberkaset, visualizer

e)    Lain-lain seperti alat geometri, kompas magnetik, pita ukur dan sebagainya

 

Koleksi Bahan Pengajaran Unit Pusat Sumber Sekolah :

a)   Katalog Master Copy Cakera Padat Tahun 2010

b)  Katalog  Koleksi Bahan Bacaan Di Bilik Media Tahun 2010

c)   Katalog Buku Bacaan Di Red Spot Bilik Media Tahun 2010

 

Rumusan Analisis Koleksi Bahan Audio Visual Unit Pusat Sumber Sekolah:

a)  Rumusan Analisis Koleksi Bahan Audio Visual CDC1_Tahun 2010

b)  Rumusan Analisis Koleksi Bahan Audio Visual CDC2_Tahun 2010

c)  Rumusan Analisis Koleksi Bahan Audio Visual CDC3_Tahun 2010

d)  Rumusan Analisis Koleksi Bahan Audio Visual _Tahun 2010

e)  Rumusan Analisis Koleksi Bahan Audio Visual CDRomCDC2_Tahun 2010

Rumusan Analisis Koleksi Bahan Bantuan Mengajar (BBM)  Unit Pusat Sumber Sekolah/BilikMedia :

a)  Rumusan Analisis Koleksi BBM Hasilan Guru _Tahun 2010

b)  Rumusan Analisis Koleksi BBM _Tahun 2010

c)  Rumusan Analisis Koleksi BBM Mengikut Pengelasan Dewey_Tahun 2010

d) Rumusan Analisis Koleksi Bahan Bacaan Bilik Media_Tahun 2010