Laporan Tahunan PSS Tahun 2012

9:18 pm Laporan Aktiviti

Dengan berkat usaha gigih para guru AJK PSS, pengawas pusat sumber dan pengawas perpustakaan   laporan tahunan PSS  berjaya dihasilkan. Lantas, langkah penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecemerlangan perkhidmatan Unit PSS SMJK Perempuan China Pulau Pinang.

Warga sekolah boleh merujuk rumusan laporan tahunan PSS pada pautan url berikut  :

a) Pencapaian Program iNilam Tahun 2012 (http://pengawas-pusat-sumber-ppc.blogs.smjk.edu.my/program-nilam/tahap-jauhari)

b) Rumusan Penggunaan Alatan Dan Bahan Mutimedia ICT untuk P&P di Bilik-bilik Khas Tahun 2012(http://yuenchoon-ppc.blogs.smjk.edu.my/bilik-khas)

c) Rumusan Penggunaan Alatan Dan Bahan Mutimedia ICT untuk P&P Oleh Guru Tahun 2012 (http://yuenchoon-ppc.blogs.smjk.edu.my/bilik-khas)

Comments are closed.