Laporan Tahunan PSS 2014

Laporan Aktiviti Comments Off on Laporan Tahunan PSS 2014

Rumusan Pengintegrasian Multimedia & ICT Dalam PdP Oleh Guru Pada Tahun 2014 :

a) Mengikut Kutipan  GuruGunaICT_PdP_Kutipan2014a GuruGunaICT_PdP_Kutipan2014b GuruGunaICT_PdP_Kutipan2014c

b) Mengikut jenis Bahan & Peralatan Multimedia & ICT GuruGunaICT_PdP_2014a GuruGunaICT_PdP_2014b GuruGunaICT_PdP_2014c

c) Mengikut Panitia Mata Pelajaran

i.  Bidang Sains & Matematik Pure Sc Sc Mate  ii.  Bidang Bahasa Bhs Bhs1 iii. Bidang Kemanusiaan Kemanusiaan Kemanusiaan1 Kemanusiaan2 iv. Bidang Teknik & Vokasional

TeknikVoka TeknikVoka_1

Rumusan Pengintegrasian Multimedia & ICT Dalam PdP Mengikut Bilik-bilik Khas  Pada Tahun 2014 :

a) Makmal-makmal Komputer Analisis Guna Makmal Komputer

b) Makmal-makmal Sains Analisis Guna Makmal Sains

c) Bilik-Bilik Khas Sekolah & Bilik Darjah Khas Analisis Guna Bilik Khas_PdP

d) Bilik Seni Analisis Guna Bilik Seni_PdP

 e) Penggunaan Bilik-bilik Khas Untuk Aktiviti Rumusan Pinjaman Peralatan Multimedia & ICT Mudah Alih Pada Tahun 2014 :

a) Projektor LCD

LCD Mudahalih b) Komputer Riba Komputer Mudahalih

Rumusan Penggunaan Perkhidmatan Perpustakaan  Pada Tahun 2014 :

a) Pengguna Perpustakaan

Pengguna Lib

b) Pinjaman Buku Pinjam Buku

c) Pinjaman Permainan permainan

Pinjaman iPad

iPad

e) Perkhidmatan Audio Visual

Khidmat AV Libf) Perkhidmatan Penjilidan & Fotostat

Jilid Fotostat

Rumusan Penggunaan Perkhidmatan Pusat Akses / Makmal Komputer Multimedia SAL   Pada Tahun 2014 :

a) Perkhidmatan Internet Internet SAL

Perkhidmatan Pencetakan

Cetak SAL

Rumusan Penggunaan Peralatan & Perkhidmatan Kamera DC & Kamera VC Pada Tahun 2014 :

a) Kamera Digital (DC)

DC b) Kamera Video (VC) VC

Rumusan Penggunaan Perkhidmatan Media & Sistem Siaraya Pada Tahun 2014 :

a) Sistem Siaraya Siaraya b) Bahan Audio Visual – Cakera Padat & DVD

CD_DVD c) Peralatan Audio Visual – Pemain Kaset, Pemain DVD & Walkie Talkie Alat AV

Rumusan Pinjaman Bahan Bantuan Mengajar Pada Tahun 2014 :

a) BBM Untuk Pameran Literasi Maklumat

BBM_LM

b) BBM Untuk PdP & Pengurusan Unit-unit Khas Sekolah

BBM