Bilik Khas

Bilik-bilik Khas (Special Rooms) SMJKPCPP terdiri daripada :

 A) Bilik-Bilik Khas Untuk P&P

 Bilik-bilik berikut dilengkapikan dengan kemudahan khas untuk memangkinkan Proses P&P 

 •     Bilik Visual
 •     Bilik Aktiviti 
 •     Bilik Jahitan A & Bilik Jahitan B
 •     Bilik-bilik Masakan
 •     Bengkel-bengkel Kemahiran Hidup
 •     Bilik Seni

B)   Makmal-makmal Sains

 •    Makmal B10
 •    Makmal B11
 •    Makmal Biologi Tingkatan 6
 •    Makmal Biologi Tingkatan 5
 •    Makmal Kimia Tingkatan 6
 •    Makmal Kimia Tingkatan 5
 •    Makmal Fizik Tingkatan 6
 •    Makmal Fizik Tingkatan 5

C)   Makmal-makmal Komputer Untuk P&P

 •    Makmal B
 •    Makmal C
 •    Makmal D
 •    Makmal E

D)   Bilik-bilik Darjah Khas

 •    Bilik Darjah Khas B1
 •    Bilik Darjah Khas B8
 •    Bilik Darjah Khas C1
 •    Bilik Darjah Khas 203

E)  Bilik Khas Lain untuk Aktiviti Kurikulum & Kokurikulum

 •    Makmal Komputer Multimedia SAL
 •    Bilik Muzik (Bilik Syarahan)
 •    Studio PJK (Bilik AVA)  Auditorum
 •    Dewan
 •    Bilik Mesyuarat
 •    Bilik Persatuan
 •    Bilik Bacaan
 •    Stadium
 •    Perpustakaan
 •    Perpustakaan Tingkatan 6
 •    Bilik Serba Guna (Tahun 2011)

F)  Bilik Pengurusan Khas

 •   Bilik Media
 •   Bilik Kaunseling
 •   Bilik Disiplin  & Bilik Pengawas
 •   Bilik Kebajikan 

Berikut adalah bahan-bahan yang boleh dimuat turun untuk rujukan :

↓  Ciri Bilik-bilik Khas (.pdf)

##############################################################################

Laporan Tahunan PSSS – Analsis Penggunaan Peralatan & Bahan Multimedia ICT Untuk P&P Pada Tahun 2013 :-

AnalisisGunaMultimedia_MakmalKomputer2013(.pdf)

AnalisisGunaMultimedia_MakmalSc2013 (.pdf)

AnalisisGunaMultimedia_Bilik-BilikKhas2013 (.pdf)

AnalisisGunaMultimedia_BilikSeni2013 (.pdf)

 AnalisisGunaMultimedia_GuruPPSMI_PdP2013 (.pdf)

 AnalisisGunaMultimedia_GuruBukanPPSMI_PdP2013 (.pdf)

Analisis Guna Alat ICT Mudahalih_2013 (.pdf)

RumusanAnalisisGuna_CetakSAL2013  (.pdf)

RumusanAnalisisGuna_InternetSAL2013  (.pdf)

GunaInternetMainLib_2013 (.pdf)

RumusanAnalisisGuna_KameraDC2013  (.pdf)

RumusanAnalisisGuna_KameraVC2013  (.pdf)

RumusanAnalisisGuna_SistemPA2013  (.pdf)

AnalisisGunaBilikKhas_Koku2013 (.pdf)

 

################################################################

 

Laporan Tahunan PSSS – Analsis Penggunaan Peralatan & Bahan Multimedia ICT Untuk P&P Pada Tahun 2012 :-

 AnalisisGunaMultimedia_Rumusan2012-MakmalKomputer (.pdf)

 AnalisisGunaMultimedia_Rumusan2012_BilikDarjahKhas (.pdf)

 AnalisisGunaMultimedia_Rumusan2012_BilikKhas (.pdf)

 AnalisisGunaMultimedia_Rumusan2012_MakmalSains (.pdf)

 

 

 

**************************************************************************************

 

Laporan Tahunan PSSS – Analsis Penggunaan Peralatan & Bahan Multimedia ICT Untuk P&P Pada Tahun 2011 :-

 Analisis Penggunaan Peralatan Multimedia & ICT Untuk P&P Mengikut Jenis Peralatan & Bahan Multimedia Di Bilik-Bilik Khas Tahun 2011    (.pdf)

 Analisis Penggunaan Bahan Multimedia & ICT Untuk P&P di Bilik Khas Ikut Bahan 2011     (.pdf)

 Analisis Penggunaan Bahan Multimedia & ICT Untuk P&P Mengikut Bilik Darjah Khas, Bilik Khas, Makmal Sains & Makmal Komputer Pada Tahun 2011      (.pdf)

 Analisis Penggunaan Peralatan Multimedia & ICT Untuk P&P Di Bilik-bilik Khas Mengikut Peralatan Tahun 2011   (.pdf)

Analisis Penggunaan Peralatan Multimedia & ICT Unt uk P&P Mengikut Bilik Darjah Khas, Bilik Khas, Makmal Sains & Makmal Komputer Pada Tahun 2011   (.pdf)

 Analisis Guna Bahan Multimedia ICT Dalam P&P Mata Pelajaran PPSMI Oleh Guru Tahun 2011    (.pdf)

 Analisis Guna Bahan Multimedia ICT Dalam P&P Mata Pelajaran Bukan PPSMI Oleh Guru Tahun 2011    (.pdf)

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Laporan Tahunan PSSS – Analsis Penggunaan Peralatan & Bahan Multimedia ICT  Untuk P&P            Pada Tahun 2010  :-

  Rumusan Analisis Guna Bahan Multimedia Di Bilik Khas Untuk P&P PadaTahun 2010 (.pdf)

Rumusan Analisis Guna Alatan Multimedia di Bilik Khas dalam P&P Pada Tahun 2010 (.pdf)

↓  Rumusan Analisis Bilangan Pengguna Bilik-bilik Khas Untuk P&P Pada Tahun 2010 (.pdf)

Rumusan Analisis Guna Alatan & Bahan Multimedia Di Bilik Khas Untuk P&P Pada Tahun 2010 (.pdf)