Organisasi

MOTO PUSAT SUMBER SEKOLAH SMJKPCPP

“PUSAT SUMBER SEKOLAH PEMANGKIN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN”

 

VISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

#   Menjadi sebuah pusat sumber bestari yang berkelengkapan canggih

#   Menjadi sebuah pusat perolehan maklumat yang lengkap dan mutakhir

#   Menjadi sebuah pusat penghasilan bahan bantu mengajar yang berteknologi dan berkualiti

#   Menjadi sebuah pusat pengajaran dan pembelajaran yang efektif

#   Menjadi pemangkin budaya membaca dan pembelajaran kendiri

 

MISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

#   Membina dan melengkapkan koleksi alatan serta bahan untuk mencapai kecemerlangan pendidikan

 #   Menyokong dan memantapkan pelaksanaan kurikulum dalam proses P&P

 #   Membina dan mengukuh kemahiran mencari maklumat melalui multimedia

#   Membudayakan P&P berasaskan sumber teknologi bersesuaian dengan era IT global

#   Memberi khidmat nasihat kepakaran & kemahiran bagi integrasi teknologi maklumat dalam rekabentuk program P&P 

 #   Meningkatkan budaya membaca sepanjang hayat dan pembelajaran kendiri

 

PIAGAM PUSAT SUMBER SEKOLAH

Kami Guru PSS berazam untuk memberi perkhidmatan dengan penuh dedikasi dalam membantu :

#    memantapkan pelaksanaan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran

#    mengukuhkan kemahiran mencari maklumat melalui multimedia

#    membudayakan proses P&P berasaskan sumber teknologi bersesuaian dengan era IT global di kalangan guru dan pelajar

#   menyebarkan kepakaran dan kemahiran bagi integrasi teknologi maklumat dalam rekabentuk pengajaran-pembelajaran yang sistematik dan efektif 

#   melengkapkan koleksi alatan dan bahan bantu mengajar yang efektif sama ada melalui pemerolehan atau penghasilan oleh guru dan pelajar

#    memupuk budaya membaca sepanjang hayat di kalangan pelajar

#    mengukuhkan tabiat belajar sendiri dan menyelidik melalui pencarian dan penggunaan maklumat secara  sistematik 

 

CARTA ORGANISASI PUSAT SUMBER SEKOLAH SMJKPCPP 

Unit  Pusat Sumber Sekolah SMJK PCPP terdiri daripada Jawatan Kuasa Induk PSS, Jawatan Kuasa Kerja PSS, Jawatan Kuasa Induk NILAM dan Jawatan Kuasa Kerja NILAM untuk menguruskan hal ehwal pentadbiran dan pelaksanaan program/aktiviti PSS.
 
A)   Carta Organisasi Jawatan Kuasa Induk PSS
 
 
B)   Carta Oragnisasi AJK Kerja PSS Tahun 2010 (Jan) 

 

C)   Carta Organisasi Program NILAM

 i.    Carta Organisasi Jawatan Kuasa Induk NILAM 

 ii.   Carta Organisasi Jawatan Kuasa Kerja NILAM

     ↓   Tahun 2010  

 

D)  Senarai Nama AJK Kerja PSS

     ↓  AJK Kerja Sesi Pagi Tahun 2010

     ↓  AJK Kerja Sesi Petang Tahun 2010

     ↓  AJK Kerja PSS Tahun 2010 (Jan)

     ↓  AJK Kerja Bahagian Perpustakaan Tahun  2010

     ↓  AJK Kerja Bahagian Media Tahun 2010